ДЕЙНОСТИ

  • Инфраструктурни проекти
  • Водопроводи и канализации
  • Пътища и мостове
  • Високо строителство
  • Масивни метални и стоманобетонни конструкции
  • Брегоукрепване
  • Укрепване на изкопи, пилоти и шлицови стениУСЛУГИ
НОВИНИ
ПУБЛИКАЦИИ
ПРЕПОРЪКИ    

Топливо АД

Сътрудничеството ни с фирма "Евробилдинг Инженеринг" ООД гр. Бургас датира от 2007 г. Фирмата е един от основните клиенти на "Топливо" АД клон Бургас.

През дългогодишното ни сътрудничество с фирма "Евробилдинг Инженеринг" ООД ние се убедихме в тяхната коректност и високо качество на работа. Закупуването и разплащането на стоки, обект на договорните ни отношения е винаги навреме, при стриктно изпълнение на предвариетлно договорените условия на доставка.

Специалистите, които работят във фирмата са изключително експедитивни, прецизни и квалифицирани.

С настоящето "Топливо" АД клон Бургас изразява своето удовлетворение от работата си с фирма "Евробилдинг Инженеринг" ООД гр. Бургас и я препоръчва като надежден и съвестен партньор.


С уважение, Марияна Станева - Директор

 
© Copyright 2004 - 2009. Евробилдинг Инженеринг ООД. Всички права запазени!
Част от холдинг LifeStyle Developments ™
Карта на сайта | FAQ