ДЕЙНОСТИ

  • Инфраструктурни проекти
  • Водопроводи и канализации
  • Пътища и мостове
  • Високо строителство
  • Масивни метални и стоманобетонни конструкции
  • Брегоукрепване
  • Укрепване на изкопи, пилоти и шлицови стениУСЛУГИ
НОВИНИ
ПУБЛИКАЦИИ
АРХИВ НОВИНИ    
Евробилдинг Инженеринг закупува нови машини и съоръжения за височинно и дълбочинно строителство.

01.08.2008

Евробилдинг Инженеринг закупува нови машини и съоражения за височинно и дълбочинно строителство. Компанията ще се специализира и разшири своята дейност в предлагането на услуги свързани с използването на специализирана техника и съоръжения. Във фирмата завърши обучението на екип от специалисти, които да осъществяват контрол и да ръководят изпълнителите на отделните строитлени операции. С набавянето на необходимата механизация, фирмата ще заеме своето място сред водещите компании в България.
 
© Copyright 2004 - 2009. Евробилдинг Инженеринг ООД. Всички права запазени!
Част от холдинг LifeStyle Developments ™
Карта на сайта | FAQ