ДЕЙНОСТИ

  • Инфраструктурни проекти
  • Водопроводи и канализации
  • Пътища и мостове
  • Високо строителство
  • Масивни метални и стоманобетонни конструкции
  • Брегоукрепване
  • Укрепване на изкопи, пилоти и шлицови стени



УСЛУГИ




НОВИНИ




ПУБЛИКАЦИИ




ПУБЛИКАЦИИ    
Интервю на г-н Георги Танев за вестник "ПАРИ"

21.08.2008

Г-н Танев, бихте ли ни обяснили какви са ползите от използването на консултант при управлението на даден проект?
За да се осъществи един успешен проект или дадено бизнес начинание, независимо от това, дали е жилищно, курортно или промишлено строителство е необходим опитен екип от висококвалифицирани специалисти, които да консултират всеки етап от изпълнението му. Първо се започва с администрирането на договорите, оценка и контрол на разходите, написване и преразглеждане на програма за осъществяване на проекта като се стига до пълното обслужване на клиента и завършване, калкулиране и оценка на стойността. Проектният Мениджмънт е необходим на всеки сериозен проект а услугите, които в частност ние предлагаме са без алтернатива.

"Европроект Инженеринг” ООД – какво се крие зад нея?
Това е компания, която осигурява всестранно управление на капиталовложението, позволяващо на собствениците да намалят риска и несигурността в техните програми, ако са започнали такива, а ако не са да се разгледат и анализират детайлите по проекта, да се установят целите и да се изработи стратегия, което не само улеснява строителната дейност, но и се предвиждат вероятните проблеми защото границата между успеха и провала на даден проект обикновено е много тънка.

На какъв етап може и трябва да се свърже с Вас конкретния инвеститор? Има ли технологично време след което вече е прекалено късно да се осъществи Консултиране и Проектно Менажиране?
Никога не е късно. Стабилизирането на проблемни проекти, превишаване на разходите, закъснение от всякакво естество са проблеми, с които нашите експерти се занимават и справят успешно. Всичко се базира на добрата оценка, което е предпоставка за взимането на правилните решения. Най-често несигурността и промяната на първоначалния план идва от промяна в цената на труда, липса на труд, увеличение в цените на материалите, забавяне сурово време и други предвидими и непредвидими събития , които налагат интегрирането на сигурна система за контрол на цената. „ Европроект Инженеринг” ООД позволява на предприемачите да определят продуктивността на работниците, екипировката, цените на материалите и правилното разпределение на горните разноски.

Скъпа услуга ли е Проектното Менажиране? Има ли реална необходимост от нея и има ли алтернатива?
Нашата процедура по изработване на самото портфолио на проекта, проектиране и консултации по време на проектирането и накрая по фактическото осъществяване на проекта води до намаляване на скъпи стоежни забавяния и последващи разходи. В този смисъл ползите от нашите услуги са в пъти повече от тяхната стойност.

Ако конкретен инвеститор Ви потърси какво точно ще му предложите? Обяснете ни накратко в какво се изразява работата Ви?
Редно е и е правилно да се намесим още в самото начало на всеки инвестиционен проект. Фазата на дизайна на стоителния проект може да бъде част от живия кръг на цената на притежателните и оперативни умения за оптимизиране и поддържане на планираните разходи. Следва проектиране с активно участие и оптимизиране на стротелната цена. Особено важно за успешното реализиране на проекта е избирането на Главен изпълнител и защитаването на най-добра цена, контрол и пълен мониторинг по време на строителството, решение и изпълнение на договора, придвижване на проекта в срок и с оптимална себестойност.

И последно какъв е вашия личен съвет?
Още в началото може да се определи дали един проект би бил успешен и дали е построен правилно. Инвеститорите често се заемат с проекти, които не могат да изпълнят до край. Това се дълж наи-вече на недостатъчен ресурс и техника, финансов план и стратегия, неотговарящи на реалностите, базирани на ранна и непотвърдена информация. Проектното Менажиране, осъществено от „ Европроект Инженеринг” ООД е ключово решение за всеки инвеститор. Проектите никога не се осъществяват по план, дори и най-подробния график за изпълнение не се спазва. Именно за това нашат работа е толкова ценна, защото ние понижаваме риска и сме гаранция за успех.
 
© Copyright 2004 - 2009. Евробилдинг Инженеринг ООД. Всички права запазени!
Част от холдинг LifeStyle Developments ™
Карта на сайта | FAQ